O projektu

PhDr. Václav Smetáček „30 – 110“

Záměrem této webové prezentace je připomenout veřejnosti všestrannou osobnost hudebníka, hobojisty, dirigenta, pedagoga a autora PhDr. Václava Smetáčka v roce 30. výročí jeho úmrtí a 110. výročí jeho narození. 

Zdrojem informací jsou  záznamy a dokumenty ze Smetáčkovy pozůstalosti, která bude (kromě diskotéky šelakových desek, kterou převzalo hudební oddělení Městské knihovny v Praze) následně celá uložena v Národním archivu.

Ve třech databázích – Hobojista, Dirigent a Gramofonové nahrávky – mohou zájemci najít podle zadaných kriterií Smetáčkovy výkony jako hráče na hoboj a dirigenta i gramofonové nahrávky z archivu gramofonové společnosti Supraphon a.s., které zde děkujeme za ochotnou spolupráci.

  • Galerie obsahuje fotografie, audio a videonahrávky.
  • Zvukové a filmové spoty jsou vesměs amatérsky pořízené unikátní záznamy ze soukromého archivu. Náš dík patří JUDr. Jürgovi Vollenweiderovi ze Švýcarska za nezištné zpracování zvukových nahrávek.
  • Filmy digitalizovala společnost Pragafilm.
  • Všechny původní magnetofonové pásky a filmy jsou uloženy v Národním archivu.
  • V Dokumentech je průřez písemnostmi a tiskovou dokumentací celoživotní umělecké cesty Dr. Václava Smetáčka.

Vzhledem k množství materiálu, ze kterého vybíráme, jsou stránky doplňovány průběžně. Proto prosíme návštěvníky o laskavou trpělivost.