PhDr. Václav Smetáček

Záměrem těchto stránek je připomenout veřejnosti všestrannou osobnost hudebníka, hobojisty, dirigenta, pedagoga a autora PhDr. Václava Smetáčka (1906 – 1986) v roce 2016 jsme si připoměli 30. výročí jeho úmrtí a 110. výročí jeho narození.

více o projektu...

PhDr. Václav Smetáček „30–110“

Zdrojem informací jsou záznamy a dokumenty ze Smetáčkovy pozůstalosti, která bude (kromě diskotéky šelakových desek, kterou převzalo hudební oddělení Městské knihovny v Praze) následně celá uložena v Národním archivu.

Ve třech databázích – HOBOJISTA, DIRIGENT a DISKOGRAFIE – mohou zájemci najít podle zadaných kriterií Smetáčkovy výkony jako hráče na hoboj a dirigenta i gramofonové nahrávky z archivu gramofonové společnosti Supraphon a.s., které zde děkujeme za ochotnou spolupráci.

GALERIE obsahuje fotografie, audio a videonahrávky.
Zvukové a filmové spoty jsou vesměs amatérsky pořízené unikátní záznamy ze soukromého archivu. Náš dík patří JUDr. Jürgovi Vollenweiderovi ze Švýcarska za nezištné zpracování zvukových nahrávek.
Filmy digitalizovala společnost Pragafilm.
Všechny původní magnetofonové pásky a filmy jsou uloženy v Národním archivu.

V DOKUMENTECH je průřez písemnostmi a tiskovou dokumentací celoživotní umělecké cesty Dr. Václava Smetáčka.

Vzhledem k množství materiálu, ze kterého vybíráme, jsou stránky doplňovány průběžně. Proto prosíme návštěvníky o laskavou trpělivost.

Kontakt

Prema Studio

smetacekcz@gmail.com
+420 774 637 111

Contact Us