Nahrávky pro rozhlas

Během svého působení jako hobojista i dirigent pořídil ve studiích Československého rozhlasu velké množství nahrávek, které jsou uložené v archivu a fonotékách ČRo, a to nejen v Praze. Archiv ČRo obsahuje 1635 záznamů, což samozřejmě není tolik kompletně nahraných děl, protože každá část skladby je evidovaná samostatně. I tak je ale počet nahrávek úctyhodný.

Seznam nahrávek ČRo je pro badatelské účely k dispozici v Národním archivu spolu s dalšími dokumenty z pozůstalosti Václava Smetáčka.

Kromě Československého rozhlasu ale Smetáček často nahrával i během svých zahraničních cest pro různé rozhlasové společnosti v Evropě i v zámoří. Snad nečastěji v Německu pro Norddeutsher Rundfunk v Hamburku. Šlo jak o studiové, tak veřejné nahrávky, které lze dodnes slyšet z vysílání stanic, které se zaměřují na vážnou hudbu.

Některá rozhlasová nahrávání si V. Smetáček zaznamenal a jsou k dohledání v databázích Hobojista a Dirigent.